اینجا ..

نو شدن زمان می برد ..

اینجا ..

نو شدن زمان می برد ..

اینجا ..

از آنجا شروع شد که من گفتم:
من اینجا -یعنی توی این فضای مجازی-
بیشتر خودم هستم ..
و شنیدم:
خب خودتان را عوض کنید،
خودی که به درد خدا نخورد، بی خود است ..
گفت خودش را می گوید اما ..
من را می گفت.
و از آن روز این قصه آغاز شده است
و این داستان ادامه دارد ..

شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۰، ۰۲:۲۳ ق.ظ

و این شاید تمام ماجرا بود؟

شلمچه .. بعد از اذان مغرب ..

 

روی این خاک ها که به نماز بایستی

سجده ات مهر نمی خواهد ..

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۰/۱۲/۲۷
عین. کاف.